புத்தகங்கள் ஜனவரி 2018 முதல் வாரத்தில் அனுப்பி வைக்கப்படும். அல்லது சென்னை புத்தகக் கண்காட்சியில் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

வங்கியின் மூலம் பணம் செலுத்த:

Account Name:   Natrinai Pathippagam Pvt. Ltd.
Account Number: 512120020011966
Bank Name:  City Union Bank, Teynampet Branch, K.B. Dhasan Road, Chennai - 600018.
IFSC Code: CIUB0000403