மா. அரங்கநாதனின் ஒவ்வொரு கதையும் ஒரு அனுபவமாக அமைகிறது. மறுபடியும் மறுபடியும் படிக்கத் தூண்டுகிற அம்சம் அவர் கதைகளில் இருக்கிறது. அந்தக் கனம் அரங்கநாதனின் ஒரு சிறப்பு என்றும் சொல்லலாம்.

- க.நா.சு.

மா. அரங்கநாதன்  இலக்கிய உலகில் ஒரு நிரந்தர ஸ்தானத்தை வகிக்கிறார். எமர்சனைப்போல, க.நா.சு.வைப்போல, சாரமான தன் கண்டு பிடிப்புகளை உதிர்த்துச் செல்கிறார் -& இந்த நடையே அவர் எழுத்து களை மீண்டும் மீண்டும் நம்மைப் படிக்கத் தூண்டுகிறது.

- நகுலன்

அரங்கநாதன் படைப்புகள் வெறும் இலக்கியமாக நின்றுவிடுவதில்லை, உண்மையில் அவை நிலையான அமைதி தேடும் மனித மனத்தின் சிறு அலைகள்...

- அசோகமித்திரன்

அரங்கநாதன் தமிழில் புலமையும் அந்தப் புலமையை மீறிய எளிமையும் கொண்டிருக்கிறார். அதுவே, அவர் கதைகளுக்கு மரபு ரீதியான ஒரு சிந்தனை வளத்தை அளிக்கிறது.    

-  சா. கந்தசாமி

மா. அரங்கநாதன் கதைகளைப் பற்றிப் பேசி ஒரு முடிவுக்கு வராமல் எந்த இயக்கமும் மேடை அரசியலோ தமிழ்த் தேசிய விவாதமோ இடதுசாரியோ செயல்பட முடியாதென்றாகிறது.

- தமிழவன்