ஜெயமோகனின் இக்கதைகள் அவரது இணையதளத்தில் தொடா்ச்சியாக வெளிவந்தவை. பல்லாயிரம் வாசகா்களை அவை ஒன்றரை மாதம் ஓா் உன்னத மனநிலையில் நிறுத்தியிருந்தன. இக்கதைகளின் பிரசுரம் அவா்களை வாழ்க்கையின் ஒளிமிக்க பக்கங்களை நோக்கித் திருப்பியது. தமிழிலயக்கியத்தில் சமீபத்தில் நிகழ்ந்த முக்கியமான நிகழ்வு என இக்கதைகளின் தொடா்ப் பிரசுரத்தைச் சொல்லலாம்.